null Cyklistický výlet přes Broumovské stěny

Tip na výlet

Cyklistický výlet přes Broumovské stěny

  • Délka: 27 km
  • Typ: cyklo
  • Obtížnost: těžká
Symetrický hřeben Broumovských stěn se Stolovými horami v pozadí.

Lidé si odjakživa zkracovali cestu z Police do Broumova přes Stěny. Handlíři hnali zvířata po Dobytčí stezce, přes Hvězdu chodil do broumovského gymnázia Alois Jirásek. Cesty poutníků do „Slezského Jeruzaléma“ – Vambeřic – připomínají názvy rozcestí Machovský a Pánův kříž.

Hřbet Stěn je součástí chráněného území již více než půl století. Při vyjížďce, kterou jsme pro vás připravili, Broumovské stěny objedete po cyklotrasách KČT č. 4000 (Okruh Stěny) a č. 4001 (Vyhlídková cesta). Celý okruh je dlouhý 27 km a je vhodný pro horská, event. treková kola. Krátké značené odbočky na vyhlídková místa jsou cestami pro pěší.

Začátek trasy je v obci Suchý Důl, kam můžete dojet na kole od železniční stanice Žďár nad Metují. Při příjezdu autem lze zaparkovat v Suchém Dole nebo na parkovišti na horním konci obce Slavný. Nastoupíte na modře značenou trasu 4001, která od parkoviště mírně stoupá po kraji lesa k Pánovu kříži. Zde můžete nechat u přístřešku kola a pěšky vyrazit na krátký okruh po žuté turistické značce kolem pitoreskních skalních útvarů na Božanovském Špičáku.

Po návratu na kolo vás čeká 5 km dlouhý sjezd až do Martínkovic, při kterém klesnete o 300 výškových metrů. Po lesní cestě pod Broumovskými stěnami pokračujte k výletnímu hostinci Amerika. Po krátkém občerstvení a prohlídce kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní pojedete po červeně značené trase č. 4000 lesem kolem kaple sv. Huberta a přilehlé křížové cesty na křižovatku s krajskou silnicí Pod Pasy. Nyní vás čeká 2 km dlouhé stoupání s převýšením 100 m po frekventované silnici do Honského sedla Na Pasách. Tady se zvýšenou opatrností odbočte vlevo na lesní cestu, která vás klesáním dovede do Hlavňova. Po silničce mezi malebnými staveními pokračujte do Suchého Dolu. Zde opustíte červenou značku a odbočíte vlevo na modrou trasu č. 4001. Před stoupáním na Slavný se můžete občerstvit v místním hostinci nebo si vychutnat cílovou prémii v hospodě na slavenské návsi. Pozor, ať ji neminete, je třeba opustit cyklotrasu. Odsud vám do cíle na slavenském parkovišti zbývá posledních 500 m.

Trasa vede většinou po lesních odvozních cestách. Fyzicky náročné je stoupání na hřeben Stěn z příkré strany od Broumovské kotliny. Občerstvení nabízí Suchý Důl, Slavný, Martínkovice, Křinice, chata Hvězda.

Autoři fotografií: Libor Jenka, Petr Kuna, Zuzana Růžičková

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Další výlety:

www.snamidoprirody

Galerie

Broumovské stěny.
Broumovské stěny-hřiby na Slavném.
Kaple panny Marie-Hvězda.