Nejstarší horniny vystupující na povrch jsou karbonského a permského stáří. Mají obvykle červenou barvu a utvářejí Jestřebí hory i plochou zemědělskou krajinu v okolí. Z prvohor pocházejí i Javoří hory, vzniklé činností dávných sopek

Střední část chráněné krajinné oblasti tvoří usazeniny teplého křídového moře: pískovce a opuky. Mohutné vrstvy pískovce mají místy mocnost větší než sto metrů. Následnými pohyby zemských ker byly místy vyzdviženy a s působením eroze vznikly pozoruhodné stolové hory a nesouměrné hřbety – kuesty. Dlouhodobé zvětrávání pak v pískovcích vymodelovalo typické tvary zdejších skalních měst a ikonických útvarů. Ve zdejších usazených horninách lze nalézt zkameněliny mořských živočichů, nejčastější jsou nálezy schránek mořských mlžů a hlavonožců.

V usazených horninách Jestřebích hor se zachovaly fosílie jako stopy života v prvohorách. Krásnou ukázkou jsou prokřemenělá dřeva karbonských jehličnanů, kordaitů – araukarity na Kryštofových kamenech u Odolova. Pozůstatkem dávného života v prvohorních močálech je i černé uhlí. Ve slojích v Jestřebích horách a jejich okolí se těžilo více než 200 let. Najdou se v něm otisky kůry a listů stromových přesliček, kapradin a plavuní. V permských vrstvách Broumovské kotliny se místy objevují i tzv. jezerní vápence s fosíliemi skelnošupinatých ryb a obojživelníků, které jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea.

Autoři fotografií: Petr Kuna, Libor Jenka, Karolína Semeráková, Zuzana Růžičková

Javoří hory, vzniklé činností dávných sopek.
Slepence a arkózy v Jestřebích horách nedaleko Tmavého dolu u Jívky.
Adršpašské věže dosahují stometrové výšky.
Starosta a Starostová patří k ikonám Adršpašských skal.
Broumovské stěny-nesouměrný hřbet - kuesta.
Nesouměrný hřbet-kvuesta, částečně zahalené inverzí.
Polické stěny jsou tvořeny usazeninami teplého křídového moře - pískovce a opuky.
Pískovcová skalní města – písek usazený v náplavech říční delty.
Skalní hřiby na Slavným.
kalní mísy na hřebenu skal Broumovských stěn.
Křídové sedimenty-turon-fosílie plže Pleurotomaria linearis.
Křídové sedimenty-turon-fosílie plže Pleurotomaria linearis.
Schránka mořských živočichů-otisk
PP Mořská Transgrese,zkamenělá stopa-ichnofosílie
Pokřemenělá dřeva na Kryštofových kamenech u Odolova.
Kryštofovy kameny.
Araukarit-zkamenělé dřevo
Černé uhlí je pozůstatkem dávného života v močálech.
Mořská transgrese s ilustrativním obrázkem vzniku.
Mořská transgrese-vrstva sedimantů triasu.
Zkamenělá stopa-ichnofosílie v přírodní rezervaci Mořská transgrese.
Jílovce s fosilními pozůstatky kapradin a přesliček
Jílovce s fosilními pozůstatky kapradin a přesliček