Živočichové - Broumovsko

Odměnou za tichý pohyb v krajině pro vás může být setkání s plachými tvory. Už v únoru si své hnízdiště na skalních stěnách vybírají páry sokolů. V noci přebírá vládu nad balvaništi skalních oblastí výr velký a další sovy. Skály ukrývají i nenápadná, ale neméně zajímavá zvířata: rejsky horské nebo drobné pavouky a roztoče. Na dně zrádných trychtýřků v písku číhá na mravence mravkolev obecný.  V písčitém dně čistých říček skrytě žije kruhoústý živočich s hadovitým tělem, mihule potoční. Každé jaro putují k vodě obojživelníci, aby zde zplodili své potomstvo. U mokřadů a rašelinišť předvádějí dokonalou vzdušnou akrobacii vážky.
Klidnější části Broumovska patří mezi několik oblastí v České republiky, kam se po 200 letech vrátily velké šelmy. První byl rys obecný. Jeho přítomnost v tichých místech skal zůstává skrytá a jeho pozorování jsou velmi vzácná, nejspíš oblastí pouze prochází. Oproti tomu je návrat vlka provázen pozorností médií a obavami chovatelů. Obtíže spojené s přítomností vlků se postupně daří řešit informováním veřejnosti, úhradou preventivních opatření a náhradami škod na hospodářských zvířatech. Zkušenosti získané u nás i v zahraničí ukazují, že konflikty, které návrat tohoto obávaného zvířete přináší, jsou řešitelné a jejich řešení má smysl, protože krajina vlka potřebuje, aby byla zdravá.

Autoři fotografií: Michal Pešata, Petr Kafka, Zuzana Růžičková, Jiří Neudert

sokol stěhovavý
výr velký
kulíšek nejmenší
krkavec velký
čáp černý
netopýr velký
veverka obecná
mlok skvrnitý
ještěrka obecná
zmije obecná
chřástal polní
modrásek očkovaný
jeřáb popelavý
vranka obecná
rak říční
vážka jasnoskvrnná

Návrat vlků - speciální web

Návrat vlků

Vlk má svoje místo v přírodě i v naší kultuře. Vzbuzuje respekt a obdiv, někdy ale i obavy. Lidé jej nemilosrdně pronásledovali, nyní se k nám postupně začíná vracet. Zkušenosti z okolních států ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy. Na těchto stránkách najdete údaje o životě vlků, doporučení chovatelům ovcí i navštěvníkům přírody. Seznamte se s naším staronovým sousedem.

webové stránky