Chráněná krajinná oblast Broumovsko zaujímá prakticky celý Broumovský výběžek. Leží na pomezí horstev, kultur, krajin a srdcí. Zdejší krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je malebná i plná kontrastů, zabydlená a obhospodařovaná i divoká a neprostupná. Je krajem říček a lánových vesnic mezi ostrovy skalnaté divočiny. Zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem. Jedinečnost Broumovska souvisí s pestrým geologickým vývojem. Tektonickými pohyby rozlámaná a erozními údolími rozčleněná křídová tabule Polické vrchoviny je obroubena svědky prvohorních časů: na severu strmými svahy Javořích hor a na jihozápadě hřbetem hor Jestřebích.

Návštěvníci Broumovska jsou přitahováni bezesporu největším magnetem oblasti, kterým jsou pískovcová skalní města. Tlačí se do nich, přičemž jejich pozornosti uniká skvostný soubor barokních kostelů kolem broumovského kláštera i rozlehlé a zdobné statky broumovského typu v okolních obcích či rázovité Machovsko s roubenými chalupami a květnatými loukami pod stolovou horou Bor.

CHKO zde byla na ploše 430 km2 vyhlášena v roce 1991. Jejím posláním je uchovat Broumovsko pestré a přívětivé.