Pokud plánujete přijet na Broumovsko, přinášíme vám několik zajímavých tipů na výlet. Příroda je tu zachovalá a rozmanitá také proto, že Správa CHKO Broumovsko organizuje a ve spolupráci s vlastníky zajišťuje obnovu tůní a kosení druhově bohatých luk, podporuje pěstování smíšených přírodě blízkých lesů, k cestám a mezím navrací nebo u nich nově zakládá stromořadí, pečuje o památné a staré významné stromy. To všechno pro podporu zvláště chráněných druhů k posílení biodiverzity a potravní nabídky či úkrytů a pro zachování typického vzhledu místní krajiny a jejího půvabu.

Pro milovníky přírody a dobrodružství nabízíme mnoho zajímavých výletů. Další tipy najdete na stránkách Pojďte s námi do přírody nebo portálu Kudy z nudy.