Skály Broumovska jsou ve střední Evropě jedny z nejatraktivnějších terénů pro horolezce. Aby tento krásný a tradiční sport nevedl k poškození unikátní přírody skal a rušení zvířat, musí být regulován. Přesto je na Broumovsku k dispozici mnoho tisíců cest k pískovcovému lezení a lezci, kteří lezou bez magnézia a respektují územní a časová omezení, tu jsou vítáni.

Regulaci horolezectví na celém území CHKO Broumovsko a zvlášť v rezervacích a přírodních památkách upravuje zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a vyhláška č. 157/1991 Sb. o zřízení CHKO Broumovsko. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko stanovuje podmínky, termíny a vyhrazuje terény pro lezení.

Aktuální přehled zveřejňuje ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem zde:

Skalní oblasti

Správa CHKO Broumovsko vydala pro národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály Broumovské stěny rozhodnutí upravující, kdy a kde je horolezecká činnost povolena. Pohyb horolezců v terénu je omezen jen na vyhrazené přístupové cesty a vyznačené horolezecké terény. V případě národní přírodní památky Polické stěny, přírodních rezervací OstašKřížová cesta a přírodní památky Kočičí skály Správa souhlasila s horolezectvím v rámci terénů označených v souladu s vyhlašovacími předpisy. Tyto dokumenty včetně zákresů terénů v mapách a termínů pro lezení jsou v níže uvedeném seznamu. 

Souhlasy orgánu ochrany přírody

Další informace najdete na webu ČHS zde a v databázi skal také na webu ČHS. Vyhrazené a se souhlasem Správy vyznačené horolezecké terény a přístupové cesty mohou používat i horolezci, kteří nejsou členy ČHS.