Pohyb dronů ve vzduchu silně ruší některé vzácné druhy ptáků. Zvláště sokoli jsou citliví vůči narušitelům, kteří se pohybují na jaře nad jejich hnízdy. Takové rušení může způsobit opuštění snůšky, predaci mláďat nebo úraz rodičů, kteří se snaží nepřítele zahnat. Nepřirozené zvuky bezpilotních zařízení snižují významně pohodu návštěvníků chráněných území nebo dokonce jejich bezpečnost.

Upozorňujeme piloty bezpilotních zařízení, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení v chráněných územích se proto vztahují omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení dostupných na trhu.

Podrobná pravidla pro provoz dronů v naší CHKO naleznete zde.